reactie 0

Eenzaamheid: probleem of een hype?

Is eenzaamheid werkelijk zo’n probleem?

Of is het een hype? En wie heeft er dan wel last van…

Allemaal terechte vragen. Het antwoord is hier (eenzaamheid.info) te vinden. Kort en goed: ja, eenzaamheid is een enorm probleem. Van de hele bevolking, niet van ouderen per se. Eenzaamheid bedreigt de volksgezondheid op een formidabele manier en eenzaamheid ondermijnt de sociale orde. Daarom hebben we er allemaal last van. Lees hier hoe het zit.

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat last van eenzaamheid voorkomt op elke leeftijd en bij mensen van elke achtergrond. Van de totale bevolking heeft 40% naar eigen zeggen te vaak last van eenzaamheid en 10% heeft dermate last van ernstige eenzaamheid dat zij dit als een dagelijkse last ervaren. In Nederland betreft dat dus meer dan anderhalf miljoen mensen.

Cijfers van de Rijksoverheid (Gezondheidsmonitor GGD-en, CBS en RIVM) maken duidelijk dat eenzaamheid voorkomt bij bijna 40% van de bevolking. Eenzaamheid bij de oudste leeftijden is hoger dan bij lagere leeftijden. Opvallend is dat geen cijfers van eenzaamheid bij kinderen beschikbaar zijn. Hier blijkt direct al een gevolg van oude opvattingen van eenzaamheid, namelijk dat eenzaamheid hoort bij ouder worden. Eenzaamheid als object van onderzoek is van oudsher voornamelijk het domein van gerontologen.

snip eenzaamheid naar leeftijd bron nationaalkompas.nl

Bron: Nationaalkompas.nl, gebaseerd op Gezondheidsmonitor GGD’en, CBS en RIVM (2012)

Sinds kort dringt door dat eenzaamheid op elke leeftijd kan voorkomen. Waar in Nederland bijvoorbeeld onderzoek naar eenzaamheid bij kinderen nog nauwelijks bestaat, blijkt uit Zweeds onderzoek dat er een sterkte correlatie is tussen eenzaamheid als kind en suïcide op latere leeftijd. Uit een meta-analyse uit 2015 bleek dat de negatieve gezondheidseffecten, inclusief het risico op vroegtijdig overlijden, groter is voor de groep volwassenen dan voor de oudste volwassenen in dezelfde omstandigheden.

Het idee dat eenzaamheid toeneemt met de jaren is iets wat uit de cijfers naar voren lijkt te komen. Het is echter zeer goed denkbaar dat de oudste generaties minder hebben leren omgaan met regie over het eigen leven, waardoor vooral daar eenzaamheid meer voorkomt. Cijfers over een langere periode doen dit inderdaad vermoeden: eenzaamheid in Nederland laat een zeer lichte daling zien gedurende een periode van ca.veertig jaar.

Eenzaamheid komt, net als veel andere problemen, meer voor bij sociaal-economisch minder welvarende groepen. Allochtonen zijn daar bovengemiddeld vertegenwoordigd.
(J.Rijks www.eenzaamheid.info)

Schrijf een reactie