Omgaan met veranderingen en onzekerheden

Hoe gaat u om met (organisatie) verandering?
Maakt het u onrustig, werkt het door in uw privé leven?
Wat kost u veel energie en waar krijgt u energie van?
Maakt het u onzeker? Verstoort het uw balans?
Sluiten de waarden van de organisatie nog aan bij uw kernwaarden?
Hoe gaat u om met druk van management en directie?
En wat als u als directie-lid vastloopt? Wie is er dan voor u? Wie kan u nog vertrouwen met uw eigen twijfels en onzekerheden?
Wat voor betekenis heeft werk in uw leven?

Leer om in uw eigen kracht te blijven ongeacht de veranderingen die op u af komen